Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

January 22 2020

headsbangbang
1769 2213 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o
headsbangbang
4508 1163 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o
headsbangbang
Ja się dużo złoszczę. Jestem zmęczona sobą, która się złości. To kosztuje mnie zbyt dużo emocji, na które już jestem za dorosła.
— Agnieszka Krukówna
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o
headsbangbang
2069 45f8 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o

January 21 2020

headsbangbang
0877 4f26 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o

January 20 2020

headsbangbang
1767 247d 420
Reposted fromshabbadoo shabbadoo viaveronica-o veronica-o

January 16 2020

9178 6376 420

your-lovers-and-drifters:

Notorious, 1946

headsbangbang
9296 b92c 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaskynetpizza skynetpizza

January 15 2020

headsbangbang
3391 499a 420
Reposted fromkrn krn viafajnychnielubie fajnychnielubie

January 12 2020

headsbangbang
- Jak wam się układa?
- Trochę pod górę, ale to właściwa góra.
— Miłość 2.0
headsbangbang
"Harry, zdradzę ci pewną tajemnicę: każdego dnia dawaj sobie prezent. Nie planuj go, nie czekaj, niech on sam przyjdzie. Może to być drzemka w fotelu, jakaś nowa rzecz lub filiżanka kawy".
— Dale Cooper, Twin Peaks
Reposted frommentispenetralia mentispenetralia viaszydera szydera
headsbangbang
Jeżeli to jest prawdziwe to i tak przetrwa.
— VNM - "Kent stej"
headsbangbang
6182 0b78 420
headsbangbang
6287 431a 420
headsbangbang
3006 0472
Reposted frompwg pwg viabodyinthegarden bodyinthegarden
headsbangbang
7642 1fd0 420
Reposted fromfeegloo feegloo viapffft pffft
headsbangbang
8709 144e 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viaveronica-o veronica-o
headsbangbang
9412 9b79 420
headsbangbang
Miłość i nienawiść są bardzo blisko siebie. Freud powiedział, że miłość i nienawiść to w zasadzie to samo. Przeciwieństwem miłości jest obojętność, a nie nienawiść, jak się powszechnie sądzi. Jeśli jest nienawiść, to jest jeszcze jakaś nadzieja, jakaś niezrealizowana potrzeba, jakieś pragnienie. Obojętność to stan, w którym już nic nie ma znaczenia i jest ona znacznie bardziej toksyczna.
— Agnieszka Jucewicz – Kochaj wystarczająco dobrze
headsbangbang
9108 a215 420
Reposted fromstroschek stroschek viapffft pffft
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl