Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 08 2017

4278 5065 420

pocahoass:

Me in pretty much every social event

Reposted fromwestwood westwood viamonikawolna monikawolna
7118 d46f 420
Reposted fromRecklessKid RecklessKid viamonikawolna monikawolna
headsbangbang
9815 a218 420
Reposted fromveturna veturna viamonikawolna monikawolna
headsbangbang
0502 8cf3 420
Reposted fromdunkellicht dunkellicht viamonikawolna monikawolna
headsbangbang
2726 4b86 420
Reposted frommaybeinlove maybeinlove viamonikawolna monikawolna
headsbangbang
9736 f92e 420
Reposted fromdooomiiin dooomiiin viamonikawolna monikawolna
headsbangbang
3474 483f 420
Reposted frommendacious mendacious viamonikawolna monikawolna
headsbangbang
7735 4022 420
Hallgrímskirkja Reykjavík, Iceland
headsbangbang
8158 1947 420
Reposted fromesmevimes esmevimes viamonikawolna monikawolna
headsbangbang
headsbangbang
headsbangbang
8934 2e90
Reposted fromsohryu sohryu viaoversensitive oversensitive
headsbangbang
Nie chcę żeby to był koniec. Nie jestem gotowa na pożegnanie, chociaż jeśli chodzi o Twoją osobę, pewnie nie będę nigdy.
— Lizz Murphy (pensieve.soup.io)
Reposted frompensieve pensieve viaaynis aynis
headsbangbang
Reposted frombasara basara viaaynis aynis
headsbangbang
5612 cd82 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaaynis aynis
headsbangbang
0101 b981 420
Reposted fromwindingroads windingroads viaaynis aynis
headsbangbang
Najpierw tęskniłam za nim. Tak do bólu, uśmierzonego litrową butelką wina i snem. Potem, gdy mnie zostawił tęskniłam do dnia, kiedy za nim nie tęskniłam. Gdy nie mogłam sobie przypomnieć takiego dnia, to piłam z rozpaczy jeszcze więcej wina.
— Szeptem nad ranem J.L.W
Reposted frommissmaya missmaya viaaynis aynis

August 07 2017

headsbangbang

Nie wiem w jakiej książce umieszczono ten cytat. Nie wiem też w jakiej książce sam go przeczytałem, ale wiem, że jest to jedna z tych myśli, którymi dostaje się między oczy.

Dorastając nasiąka się jak gąbka wadliwymi postawami, które ciążą jak betonowe buciki i zwykle nawet się o tym nie wie, bo jak można to zauważyć, jeśli zawsze miało się je na nogach?

Warto się oduczyć oceniania innych przez pryzmat ich płci, a nie unikalnej osobowości. Myślenia, że odsłanianie uczuć, ufność i traktowanie innych dobrze to słabości. Porównywania się. Tworzenia wielopiętrowych konstrukcji z cyklu: "Co on/ona miał/a na myśli?". Upychania problemów po szafach licząc na to, że nigdy się z nich nie wysypią. Myślenia, że wszystko trzeba robić perfekcyjnie i najlepiej od samego początku. Uważania, że inni patrzą na świat dokładnie tak samo, jak my. Stawiania przed sobą zbyt wysokich poprzeczek z cyklu: "Kim powinieneś być?" i karania siebie za to, że się ich nie przeskakuje (chociaż nikt by tego nie zrobił). Obawy przed mówieniem ważnych rzeczy wprost. Powielania toksycznych wzorów, które nikomu nie pomagają, ale są znane, bezpieczne, oswojone.

Być może, żeby być lepszym od 90% ludzi, wystarczy nie popełniać błędów typowych dla 90% ludzi? - Volant

headsbangbang
0357 3495 420
Reposted fromnosiemka nosiemka viaoversensitive oversensitive
headsbangbang
5246 51f0
Reposted fromtfu tfu viaoversensitive oversensitive
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl