Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 24 2018

2176 387e 420

hannigraham:

Here’s a list of weird/strange articles on wikipedia in no particular order for you to read and just add more useless knowledge in your puny human brain. General murder/death trigger warning for most.

Bloody Mary || Kennedy curse || Taman Shud Case || La Voisin || Greyfriars Bobby || Pripyat || Albert Fish || Mary Toft || The Cure for Insomnia || Roanoke Colony || John Murray Spear || Arecibo message || Nuckelavee || Phaistos Disc || Tanganyika laughter epidemic || Mad Gasser of Mattoon || Murder of Junko Furuta || Peoples Temple || Ed Gein || Stargate Project || Jackalope || Numbers station || UVB-76 || Bélmez Faces || Donner Party || Adam || Mariana UFO incident || Valentich disappearance || Cleveland Torso Murderer || Trepanning || Dyatlov Pass incident || Grey goo || Overtoun House || The Garden of Earthly Delights || Wilhelm Reich || Starchild skull || Original Night Stalker || Owlman || Ararat anomaly || British big cats || Jack the Ripper || Clapham Wood Mystery || Pope Lick Monster || Shadow person || Out-of-place artifact || Black Dahlia || Jersey Devil || Crawfordsville monster || Koro || Philadelphia Experiment || Glasgow smile || Roswell UFO incident || David Parker Ray || D. B. Cooper || Total Information Awareness || Goatman || Grey alien || Joachim Kroll || Peter Kürten || Gilles de Rais || Alien abduction || Joseph Vacher || Mothman || Polywater || Catacombe dei Cappuccini || Villisca Axe Murders || Grace Sherwood || Loveland frog || The Hermitage || Jatinga || Sankebetsu brown bear incident || Mongolian death worm || Devil’s Footprints || The Sick Child || H. H. Holmes || Dysaesthesia aethiopica || Bloody Benders || Lamia || Black Paintings || The Monster with 21 Faces || Shirime || Lina Medina || Exploding head syndrome || Quantum suicide and immortality || Mokele-mbembe || Spontaneous human combustion || Dulce Base || Chandre Oram || Oscar || Men in Black || Vladimir Demikhov || The Great Red Dragon Paintings || Bloop || Retroactive continuity || Elizabeth Báthory || Delphine LaLaurie || Silverpilen || Polybius || Guided rat || Robert J. White || Chelyabinsk meteor || Armin Meiwes || Big Crunch || Belchen Tunnel || Moberly–Jourdain incident || Boy Scout Lane || Princes in the Tower || Rosenheim Poltergeist || Peter Stumpp || Bermuda Triangle || Bachelor’s Grove Cemetery || Hill of Crosses || Self-immolation || Lycaon || Burke and Hare murders || Pykrete || Kate Morgan || List of unusual deaths || Sawney Bean || Rogue elephant of Aberdare Forest || Yoshio Kodaira || Incorruptibility || Methicillin-resistant Staphylococcus aureus || Toynbee tiles || Rat king || Sailing stones || Thalidomide || Jersey Shore shark attacks of 1916 || Tunguska event || Head transplant || List of cryptids || Borley Rectory || Sedlec Ossuary || Alien hand syndrome || Capgras delusion || Mellified man || Atuk || Monster of Glamis || Spring-heeled Jack || Allagash Abductions || Aokigahara || Raymond Robinson (Green Man) || Premature burial || Brain transplant || Nightmarchers || Decompression illness || Midgetville || Zombie || Mercy Brown vampire incident || Necromancy || Lamkin || Harry K. Daghlian, Jr. || Icelandic Phallological Museum || Neisseria meningitidis || Unit 731 || Bunny Man || Bubbly Creek || Malleus Maleficarum || Moll Dyer || Original Spanish Kitchen || Charles Bonnet syndrome || Voynich manuscript || Black Annis || True name || Dorothy Talbye trial || Black dog || Wandering Jew || Sarin gas attack on the Tokyo subway || Yara-ma-yha-who || Rod Ferrell || The Juniper Tree

Reposted fromscottishbitch scottishbitch viaoskus oskus

June 19 2018

headsbangbang
Śmieszne, ale pocieszyła mnie Twoja rada: „bądź dobrej myśli, bo po co być złej”. Rzeczywiście, przy tak wielkim braku jakiegokolwiek wpływu na los nasza myśl i jej rodzaj nie ma większego znaczenia. Ba, ale trudno o tym wciąż pamiętać.
— Mrożek do Lema
headsbangbang
Pozwoliłam sobie uwierzyć, że tylko raz w życiu spotykamy człowieka nam pisanego. Miłość prawdziwą, taką jedyną, po której żadne inne nie mają znaczenia. Uwierzyłam, że tylko jeden człowiek jest nam pisany, a jego strata oznacza życiową przegraną. Wszystko przed nim i wszystko po, to tylko marna iluzja - fatamorgana naszych pragnień, tworzona przez nasz mózg. Byłam na tyle naiwna, że uwierzyłam, że już nic więcej mnie w życiu nie spotka. Żaden człowiek, któremu jestem pisana, miał już nie stanąć na mojej drodze i nie poruszyć tego co ukryłam na dnie swojej duszy. A było to silne uczucie, takie nad którym nie panowałam. To był mój własny, wewnętrzny pogrzeb. Nie bez powodu mówi się, że pierwszą miłość pamięta się najdłużej. Byłam pewna, że miałam już swój czas i on przeminął. Stworzyłam więc iluzję moich marzeń, a uczucia schowałam głęboko w sobie. A potem pojawiłeś się Ty i jednym spojrzeniem zburzyłeś cały fałszywy świat jakim się otoczyłam. Jeśli nie jesteś pierwszą miłością mojego życia - a nie jesteś - to powiem ci coś ważnego. Powiem to dosadniej. Bądź ostatnią miłością mojego życia.
— Alisa Ana
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
headsbangbang
Wiesz, ja dla niego chciałam to wszystko zrobić. Chciałam żyć, zbudować dom i założyć rodzinę. Nie zależało mi nigdy na powszechnie rozumianym sukcesie, na prestiżu czy na dobrach materialnych. Nie. Zależało mi na tym żeby mieć swoje miejsce na ziemi. Żeby mieć w sobie pasję. Żeby móc budzić się obok niego, wypić razem kawę i iść na spacer z psem. Bo ludziom się wydaje, że w życiu trzeba osiągać rzeczy wielkie i tylko wtedy to życie ma sens. Otóż nie. W życiu trzeba cieszyć się z rzeczy małych. Być szczęśliwym codziennością. To jest dopiero wielka sprawa. I wielki sukces naszego istnienia.
— Aleksandra Steć
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
headsbangbang
Rozpieściłeś moje serce i co mam z nim począć teraz sama
— hyphaeoflove
Reposted fromhyphaeoflove hyphaeoflove viaszydera szydera
headsbangbang
0499 8eaa 420
Reposted fromowca owca viaszydera szydera
headsbangbang
problemem ludzi nadwrażliwych i niepewnych siebie jest zdecydowane nadinterpretowanie wszystkich czynów, słów i zdarzeń jako negatywnie dotyczących ich. odwieczny strach przed odrzuceniem i wieczne poczucie winy. trąci to trochę egocentryzmem - świat nie kręci się wokół nas, nie jesteśmy wszystkiemu winni. i nie każde złe jest w naszą stronę.
— zapamiętać...
headsbangbang
9482 9b94 420
Reposted fromPoranny Poranny viagrzej grzej
5255 2b3d 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viaoskus oskus
headsbangbang
- On coś ma - dodał Kordian.
- Owszem, ma. Przejebane.
— Remigiusz Mróz.
Reposted fromnutt nutt viaIzzy721 Izzy721
headsbangbang
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności (...)
— znalezione
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaIzzy721 Izzy721
headsbangbang
7905 d259 420
Reposted fromzie zie viaaynis aynis
headsbangbang

Życie na poczekaniu. 
Przedstawienie bez próby. 
Ciało bez przymiarki. 
Głowa bez namysłu.

Nie znam roli, którą gram. 
Wiem tylko, że jest moja, niewymienna.

O czym jest sztuka, 
zgadywać muszę wprost na scenie.

Kiepsko przygotowana do zaszczytu życia, 
narzucone mi tempo akcji znoszę z trudem. 
Improwizuję, choć brzydzę się improwizacją. 
Potykam się co krok o nieznajomość rzeczy. 
Mój sposób bycia zatrąca zaściankiem. 
Moje instynkty to amatorszczyzna. 
Trema, tłumacząc mnie, tym bardziej upokarza. 
Okoliczności łagodzące odczuwam jako okrutne.

Nie do cofnięcia słowa i odruchy, 
nie doliczone gwiazdy, 
charakter jak płaszcz w biegu dopinany - 
oto żałosne skutki tej nagłości.

Gdyby choć jedną środę przećwiczyć zawczasu, 
albo choć jeden czwartek raz jeszcze powtórzyć! 
A tu już piątek nadchodzi z nie znanym mi scenariuszem. 
Czy to w porządku - pytam 
(z chrypką w głosie, 
bo nawet mi nie dano odchrząknąć za kulisami). 
Złudna jest myśl, że to tylko pobieżny egzamin 
składany w prowizorycznym pomieszczeniu. Nie. 
Stoję wśród dekoracji i widzę, jak są solidne. 
Uderza mnie precyzja wszelkich rekwizytów. 
Aparatura obrotowa działa od długiej już chwili. 
Pozapalane zostały najdalsze nawet mgławice. 
Och, nie mam wątpliwości, że to premiera. 
I cokolwiek uczynię, 
zamieni się na zawsze w to, co uczyniłam.

— Wisława Szymborska, Życie na poczekaniu
Reposted fromyourtitle yourtitle viaaynis aynis
headsbangbang
0397 3c18 420
Reposted fromSanthe Santhe viaaynis aynis

June 05 2018

headsbangbang
Reposted frompffft pffft viaoskus oskus
headsbangbang
5531 6776 420
Reposted fromkarahippie karahippie viaIzzy721 Izzy721
headsbangbang

wiesz czego się boję? tego później. tej obojętności. tego traktowania partnera jak stary mebel który po prostu jest i z którym nie trzeba rozmawiać. bo przecież nic nowego nie powie.

boję się tego życia obok siebie 
i rzucania raz w tygodniu słowa kocham
z przyzwyczajenia.

— Retoryka. / zgodnie z dobowym rozkładem jazdy.
Reposted frommadameimperfect madameimperfect viaIzzy721 Izzy721
headsbangbang
Masz tylko jedno życie. Znajdź czas by być szczęśliwy.
Reposted fromwbrewzasadom wbrewzasadom viaIzzy721 Izzy721
headsbangbang

Nie ma przypadkowych spotkań w życiu, każdy napotkany człowiek jest albo lekcją, albo sprawdzianem, albo prezentem...

— Oczami kobiety
Reposted fromthesmajl thesmajl viaIzzy721 Izzy721
headsbangbang
Przep­raszam wszys­tko, że nie mogę być wszędzie.
Przep­raszam wszys­tkich, że nie umiem być każdym.
— Szymborska
Reposted fromheavencanwait heavencanwait viaIzzy721 Izzy721
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl