Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

December 03 2016

headsbangbang
Musisz być pewien, że masz wartość bez względu na swoje osiągnięcia.
— Wayne W. Dyer
headsbangbang
Tyle lat edukacji, a nikt nie nauczył nas jak pokochać samych siebie i dlaczego to takie ważne.
— znalezione.
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaawakened awakened
headsbangbang
Cóż to za nieopisana ulga, mieć poczucie bezpieczeństwa przy innej osobie, nie musieć ważyć myśli, ani mierzyć słów, lecz wylewać je wszystkie z siebie wiedząc, że wierna dłoń przyjmie je i zachowa.
— George Eliot
Reposted fromgorzkazupa gorzkazupa viaawakened awakened
headsbangbang
Dorosłość polega na zrozumieniu co jest naprawdę dla ciebie ważne. Dla ciebie. Najwyższy czas zacząć. Albo możesz dalej robić te same rzeczy oczekując, że tym razem przyniosą one całkiem inne rezultaty.  
— Pokolenie Ikea.
Reposted fromwhiskyinthejar whiskyinthejar viaawakened awakened
headsbangbang
Spróbuj choć raz wyolbrzymić szczęście zamiast problemu.
Reposted frommefir mefir viaawakened awakened
headsbangbang
Bariery i terminy istnieją tylko w naszych głowach.
— PANI "Slow love, czyli zdążysz się zakochać"
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
headsbangbang
4604 f6c8 420
Reposted fromreksi0 reksi0 viaawakened awakened
headsbangbang
Pozwólmy ludziom być szczęśliwymi według ich własnego uznania.
— Bolesław Prus
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaawakened awakened
headsbangbang
3033 2ada 420
Reposted fromkyte kyte viaawakened awakened
headsbangbang
Mów szczerze. To mój ulubiony rodzaj rozmowy.
— Haruki Murakami
headsbangbang
Niby początki są trudne, ale to przez końce nie śpisz po nocach.
— Znalezione
Reposted fromimpulsivee impulsivee viaawakened awakened
headsbangbang
3034 3bf4 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viahansoolo hansoolo
headsbangbang
9000 ba92 420
Reposted fromNSFWcontent NSFWcontent viahansoolo hansoolo
1567 1b7a 420

POLAND. Zalipie, the ‘painted village’ near Ternow. Houses are completely painted on the inside and outside by their owners. 1976. By Bruno Barbey.

Reposted fromkimik kimik viabeeth beeth
headsbangbang
7293 a539 420
headsbangbang
(…) tam gdzie nie musisz, nie pokazuj swojej bezradności.
— ks. Jan Kaczkowski – "Życie na pełnej petardzie czyli wiara, polędwica i miłość"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaaynis aynis
headsbangbang
1740 6e4f 420
Reposted frombagofcrap bagofcrap viaszydera szydera
headsbangbang
Reposted fromSpecies5618 Species5618 viaidjet idjet
headsbangbang
4219 88a7 420
Reposted fromwishyouwerehere wishyouwerehere viaszydera szydera
8680 fb40 420

theroning:

Brigitte Bardot in Et Dieu… créa la femme (dir. by Roger Vadim, 1956).

Reposted fromLittleJack LittleJack viaszydera szydera
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl