Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

July 27 2017

headsbangbang

Jakie to dziwne być świadomym swojego zepsucia psychicznego

headsbangbang
Mam blizny na dłoniach po dotknięciu pewnych osób.
— Jerome David Salinger
headsbangbang
headsbangbang
7654 84c9 420
Reposted fromemblemat emblemat viabodyinthegarden bodyinthegarden
8677 cb62 420

chromeus:

The Birth of Venus (La Naissance de Vénus), William-Adolphe Bouguereau

headsbangbang
headsbangbang
9881 8a54 420
Reposted fromswissfondue swissfondue viaaynis aynis
headsbangbang
8452 5202 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viawrazliwa wrazliwa
headsbangbang

#3 miłość

Wspólny relaks, kuksańce, rozmowy, robienie głupich żartów. Nie chcesz nawet położyć się spać, żeby nie stracić ani minuty, jest zbyt cenna.

— "Orange Is the New Black"
headsbangbang
Ja też się boję. Boję się dni, które nadejdą. Że nie wytrzymam już tego, bo nie mam tego najważniejszego. Że coś przeminęło z wiatrem.
— Federico Moccia

July 26 2017

9508 f516 420

The Science of Sleep (2006)

headsbangbang
\o/ progress - makes me proud that they represent our human rights
headsbangbang
headsbangbang
Przeszłość bazgra, po przyszłości.
— Upadli Poeci
headsbangbang
headsbangbang
headsbangbang
7204 5d63
Reposted fromTankistD TankistD viaoversensitive oversensitive
headsbangbang
Ponieważ prawie od dzieciństwa myślał o samobójstwie, to pragnąc go przekonać, że końca nie ma sensu przyspieszać, bo i tak nastąpi, posłużyłem się historyjką, jak to człowiek płynie łódką w kierunku wodospadu, który ją i jego tak pochłonie, a w łódce jest do wyboru kaktus i fotel. Czy ma sens - mówiłem - by w oczekiwaniu na nieuchronny koniec siedzieć przez cały czas na kaktusie zamiast na fotelu? Odpowiedział mi wtedy, że on nie widzi w ogóle sensu w bezsensownym oczekiwaniu i wyskoczy z łódki.
— Z. Beksiński o T. Beksińskim (M. Grzebałkowska, "Beksińscy. Portret podwójny")
Reposted fromciarka ciarka viabodyinthegarden bodyinthegarden
headsbangbang
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl