Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 21 2019

headsbangbang
Od dziecka mam dogłębne poczucie samotności. Możliwe, że inni też się tak czują, ale nie będę przecież biegać po ulicach i pytać ludzi, czy są tak samo samotni jak ja. Wylądowałbym pewnie w zakładzie zamkniętym.
— Thom Yorke
Reposted frompozeczkowa pozeczkowa viaszydera szydera
headsbangbang
1965 92df 420
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
headsbangbang
2829 9be2 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
headsbangbang
2809 f946 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
headsbangbang
2494 70ee 420
Reposted fromEtnigos Etnigos viairmelin irmelin
headsbangbang
2991 d60f 420
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
headsbangbang
2337 ca50 420
Reposted fromlokrund2015 lokrund2015 viairmelin irmelin

September 20 2019

headsbangbang
2242 c154 420
Reposted fromkarahippie karahippie viairmelin irmelin

September 19 2019

headsbangbang
1155 d244 420
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
headsbangbang
0983 e6d9 420
Reposted fromtichga tichga viairmelin irmelin
headsbangbang
to zabawne, że słowa mogą podlegać tak różnym interpretacjom.
— breaking bad
Reposted frompchamtensyf pchamtensyf viairmelin irmelin
headsbangbang
Reposted fromDennkost Dennkost viairmelin irmelin

September 14 2019

headsbangbang
1585 cc4c 420
Reposted fromnonecares nonecares viairmelin irmelin
headsbangbang
8368 ed02 420
Reposted fromfungi fungi viairmelin irmelin
headsbangbang
8500 b9ce 420
Reposted fromzciach zciach viairmelin irmelin
headsbangbang
2517 113b 420
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
headsbangbang
4560 35b2 420
Reposted fromjestem-diablem jestem-diablem viairmelin irmelin

September 13 2019

headsbangbang

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
Reposted frommerkaba merkaba viaretro-girl retro-girl
headsbangbang
3154 9a6a 420
Reposted fromtotal1ty total1ty viatheoristpl theoristpl
headsbangbang
7925 f27f 420
Reposted fromteijakool teijakool viacarmenluna carmenluna
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl