Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

August 23 2016

headsbangbang
2919 58ab 420
Trans-Europ-Express (1967)  dir. Alain Robbe-Grillet.
headsbangbang
2437 19e3 420
Reposted fromkoskoss koskoss viaplugss plugss
headsbangbang
2210 2efb 420
Ukraine by Volodymyr Zinchenko
Reposted fromcorvax corvax viaplugss plugss
headsbangbang
Bóg jest jednak nieustępliwy w nadziei: zawsze wierzy, że możemy się podnieść i nie poddaje się, widząc nas przygaszonych i bez radości. Jesteśmy bowiem zawsze Jego umiłowanymi dziećmi. Pamiętajmy o tym na początku każdego dnia. Warto, abyśmy co rana mówili w modlitwie: „Panie, dziękuję Ci, że mnie kochasz; spraw bym zakochał się w moim życiu!”. Nie w moich wadach, które muszą być poprawione, ale w życiu, które jest wielkim darem: jest ono czasem, aby kochać i być kochanym.
— Papież Franciszek
headsbangbang
Dostrzegaj różnicę między ludźmi, którzy rozmawiają z tobą w wolnym czasie, a tymi, którzy poświęcają swój wolny czas, aby rozmawiać z tobą.
— Znalezione w sieci
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaplugss plugss
headsbangbang
Zazdrość nie jest wyrazem miłości, ale wzmożoną manifestacją instynktu posiadania.
— Eric-Emmanuel Schmitt "Napój miłosny"
headsbangbang
(...) miłość jest kombinacją podziwu, szacunku i namiętności. Jeśli żywe jest choć jedno z tych uczuć, to nie ma o co robić szumu. Jeśli dwa, to może nie jest to mistrzostwo świata, ale blisko. A jeśli wszystkie trzy, to śmierć jest już niepotrzebna: trafiłaś do nieba za życia.
— William Wharton- Niezawinione śmierci
headsbangbang
Mamihlapinatapai (język yaghan) - uczucie, moment, spojrzenie dzielone przez dwie osoby, z których każda chce zainicjować coś, czego obydwie pragną, ale żadna nie chce być tą, która zacznie.
— ładne słowa
Reposted fromavooid avooid viaplugss plugss
headsbangbang
Reposted fromroxanne roxanne viasowaaa sowaaa
headsbangbang
headsbangbang
0892 52b3 420
headsbangbang
3097 2ab9 420
Reposted fromkarmacoma karmacoma viaheartbreak heartbreak
headsbangbang
6973 f43a 420
La science des rêves (2006)
headsbangbang
0677 d65d
Reposted fromrol rol viabuntownik-z-wyboru buntownik-z-wyboru
headsbangbang
Człowiek całymi latami zamartwia się z jakiegoś powodu, zamiast powiedzieć sobie po prostu: 'no i co z tego'.
— Andy Warhol

August 22 2016

headsbangbang
8751 274b 420
headsbangbang
Uczucia nie dzielą się na fakty i mity. Jest chęć zrozumienia ich albo jej brak.
— Anomalie myślowe
headsbangbang
To jest właśnie tajemnica, prawda? Czy labiryntem jest życie czy umieranie? Przed czym próbuje uciec: przed światem czy końcem świata?
— John Green "szukając Alaski"
headsbangbang
8121 6c89 420
soooo adorable!
Reposted fromelarenne elarenne viaclementiines clementiines
headsbangbang
mieć tego kogoś, kto kocha cię owiniętą 3 razy za dużym swetrem i bez makijażu o poranku
— to skarb
Reposted fromwiatrem-upojeni wiatrem-upojeni viaRozaa Rozaa
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl