Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

June 30 2019

headsbangbang
1508 a555 420
Reposted fromHypothermia Hypothermia viairmelin irmelin

June 21 2019

headsbangbang
[...] mówiła nie wiele, prawie nic, cichym, ciągnącym się głosem. W gruncie rzeczy była wściekle uparta, ale cała jej wola, nie skierowana do żadnego czynu, obracała się jakby przeciw niej samej. Była demonem, ale jedynie wobec samej siebie, i systematycznie niszczyła w sobie wszystko, co mogło ją do innego, bardziej czynnego życia pobudzić. Poza tym była niesłychanie dobrą, łagodną i do przesady delikatną. Wiedziała prawie zawsze ukryte myśli ludzi, którzy z nią mówili, a przynajmniej Bungo nic absolutnie ukryć przed nią nie umiał. Panny takie zdarzają się jeszcze czasem na Litwie, ale jest to rasa wymierająca.
— Stanisław Ignacy Witkiewicz "622 upadki Bunga"
Reposted fromtutaj tutaj viaszydera szydera
headsbangbang
5312 2455 420
Reposted fromzupabananowa zupabananowa viaszydera szydera
headsbangbang
9882 88d0 420
Reposted frommothsdevourer mothsdevourer viaszydera szydera

June 18 2019

headsbangbang
4155 1a14 420
Reposted from42Maelstrom 42Maelstrom viaszydera szydera
headsbangbang
5712 e451 420
Reposted fromTamahl Tamahl viairmelin irmelin
headsbangbang
6368 16f4 420
Reposted fromKacSousse KacSousse viaszydera szydera
headsbangbang
5449 60d0 420

historyofartdaily:

Edvard Munch (1863–1944), The Kiss1897, oil on canvas, Munch Museum, Oslo, source

Reposted fromerial erial viaveronica-o veronica-o
headsbangbang
1048 8993 420
Reposted fromsoftboi softboi viaveronica-o veronica-o
headsbangbang
headsbangbang
4065 269b 420
HELMUT NEWTON
Reposted fromdoedeer doedeer viaveronica-o veronica-o
headsbangbang
4930 8668 420
Reposted fromlisekhipisek lisekhipisek viaveronica-o veronica-o
headsbangbang
headsbangbang
Profesor językoznawstwa, przewodniczący wszystkich istniejących w Polsce komisji językowych, podczas zajęć poprosił studentkę o przeczytanie słownikowej definicji wyrazu „kochać”. Gdy studentka wykonała jego zalecenie, referując, że „kochać” to znaczy: „darzyć sympatią, uwielbieniem etc.”,
profesor teatralnie się oburzył: To są bzdury! Darzyć sympatią mogę bardzo wielu ludzi, ale to jeszcze nie znaczy, że ich wszystkich kocham. Najlepszą definicję słowa "kochać" stworzyła językoznawczyni, Anna Wierzbicka "Kochać, to chcieć być czyimś dobrem" Zapamiętajcie to: chcieć być czyimś dobrem.
http://niewinni-czarodzieje.pl/czy-warto-studiowac-polonistyke
Reposted fromciarka ciarka viairmelin irmelin
headsbangbang
6010 3eba 420
Reposted frompasazerka pasazerka viaszydera szydera
headsbangbang

wierzę w rozmowy dusz
których ty nie słyszysz

i kiedy nic nie mówię
i kiedy cię nie widzę

wcale nie znaczy
że mnie nie ma z tobą

— "Winem pisane"
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
headsbangbang
Dbaj o to, co dodaje Ci skrzydeł. O ludzi, którzy są przy Tobie kiedy wpadasz w czarny dół albo w różowy zachwyt. O miejsca, które kochasz i o czas, w którym może być wszystko.
— Kaja Kowalewska/ Chaos i inne piętra
Reposted fromshowmeheaven showmeheaven viaszydera szydera
headsbangbang
5937 9e8c 420
Reposted frompsychedelix psychedelix viaveronica-o veronica-o
headsbangbang
4589 b8e5 420
Pologne
Reposted frombarszczowa barszczowa viaveronica-o veronica-o
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl