Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 22 2016

headsbangbang
9167 0c4a 420
Reposted fromlovemystery lovemystery vianieuciekaj nieuciekaj
headsbangbang

Zapamiętaj, że zawsze będziemy pod jednym niebem.

— Bokutō no Ryū (Shaman Kingu)
Reposted fromKondzioSSJ2 KondzioSSJ2 vianieuciekaj nieuciekaj
headsbangbang
Jednym z największych lęków na świecie jest lęk przed opinią innych. Dopiero w momencie, w którym nie odczuwasz strachu przed tłumem, przestajesz być owcą — stajesz się lwem. Wówczas w twym sercu rodzi się potężny ryk, to zew wolności.
— Osho
Reposted fromnacpanaa nacpanaa vianieuciekaj nieuciekaj
headsbangbang
6507 dc0c 420
Reposted fromwtulona wtulona vianieuciekaj nieuciekaj
headsbangbang
Unikam ludzi, którzy bezczelność mają za odwagę, delikatność za tchórzostwo, a milczenie jako niewiedzę.
— Khalil Gibran
Reposted fromDeliriaVisionary DeliriaVisionary viaedarcy edarcy
headsbangbang
3792 5722 420
Reposted frommtynka mtynka viamagnes magnes
headsbangbang
headsbangbang
 - Na czym ta intymność polega?
- Na tym, że dopuszczasz drugiego człowieka do najtrudniejszych w tobie rzeczy. Nie wstydzisz się być przy nim, kiedy nie jesteś w formie. Kiedy jesteś 'nago psychicznie'. Kiedy jesteś gorszą wersją samego siebie, której się nikomu nie pokazuje. I masz kogoś, komu nie boisz się tego pokazać. Wiesz, że ta osoba tego nie obśmieje, nie wyszydzi, nie użyje przeciwko tobie. Jest w stanie być obok.
— Cezary Kosiński
Reposted fromWeroniikaa Weroniikaa viaviszys viszys
headsbangbang

Nazywam Cię znajomym. Bo łączy nas relacja, dla której nikt nie odważył się wymyślić odpowiedniej nazwy.


Reposted fromrudazolza rudazolza viaaynis aynis
headsbangbang
8189 170e 420
Reposted fromtereska tereska viafirewalkwithme firewalkwithme

October 21 2016

headsbangbang
Ciepły prysznic, zimne powietrze, jej dłonie. Są sposoby na ciało, są sposoby na ducha. Ona jest sposobem na mnie.
Nareszcie.
— Ochocki, Vithren, "Łuny twojego uśmiechu"
Reposted fromvith vith vianiespokojna-dusza niespokojna-dusza
headsbangbang
Jeżeli ktoś jest dla ciebie niemiły, ty bądź miła i uśmiechnij się do niego. Zobaczysz nie będzie wiedział, jak się ma zachować.
— Anna Ficner-Ogonowska – Alibi na szczęście
headsbangbang
headsbangbang
Po to się przecież podróżuje. Po dźwięki. Po obrazy. Po zapachy.
— Andrzej Stasiuk w rozmowie z Dorotą Wodecką, "Breźniew i miłość", Gazeta Wyborcza Magazyn Świąteczny, 05.09.14
Reposted from1923 1923 viaechoes-of-silence echoes-of-silence
headsbangbang
8574 06a1 420
Reposted fromLittleJack LittleJack viasowaaa sowaaa
headsbangbang
9470 e119 420
Reposted fromvandalize vandalize
headsbangbang
1664 6237 420
Princess Diana and Rowan Atkinson, London 1984
Reposted frompeper peper viafajnychnielubie fajnychnielubie
headsbangbang
9380 b4d7 420
visiting
Reposted from666th 666th viafajnychnielubie fajnychnielubie
headsbangbang
Studiuj i nie przejmuj się zbytnio. Pamiętaj, że przyda ci się w życiu tylko to, czego nie zrozumiesz.
— Eduardo Mendoza
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viahansoolo hansoolo
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl