Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

September 24 2016

headsbangbang
0640 17ba 420
Reposted fromAmericanlover Americanlover viaunmadebeds unmadebeds
headsbangbang
Moim zdaniem istnieje nowy kanon piękna, dużo mniej konwencjonalny. Jest dużo kobiet, które ze stereotypowego punktu widzenia nie są pięknościami, ale mają w sobie naturalność, prawdę, harmonię i to daje głębokie piękno. Są świetliste, czyste. Nie wiem, na czym to polega, ale jest w nich coś takiego, że chcesz je dotknąć, jak wody źródlanej. To jest nowy kanon urody.
— Krystyna Janda dla magazynu "Skarb"
Reposted fromcudoku cudoku viaaviee aviee
headsbangbang
Budowanie miłości zaczyna się od wypływania na głębię w rozmawianiu.
— ks. Marek Dziewiecki w wywiadzie "Czy miłość potrzebuje słów?"
headsbangbang
Brak odpowiedzi to też odpowiedź...
— kolejny raz milczeniem reagujesz na moją wiadomość,a ja, głupia, czekam...
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaRozaa Rozaa
headsbangbang
Nadeszła już pora, żeby to wszystko rzucić i trochę oszaleć.
— Tomasz Różycki
Reposted fromsecretoflife secretoflife viaRozaa Rozaa
headsbangbang
5594 26db 420
headsbangbang
grafika gif and jeune et belle
Reposted fromweightless weightless viaunmadebeds unmadebeds
headsbangbang
Utwierdź mnie
w mym uczuciu, bo słabnie.
Utwierdź mnie,
bo postąpię nieładnie.
Utwierdź mnie,
zamiast wrzeszczeć, podeprzyj.
Ty od innych bądź lepszy,
ja błagam cię.
— Jeremi Przybora
Reposted fromcudoku cudoku viaaynis aynis
headsbangbang
niż kompletnie nic

September 21 2016

headsbangbang
6067 a4cc 420
Reposted fromczinok czinok viaaynis aynis
headsbangbang
Nie wybierasz kogoś raz na zawsze, tylko wybierasz kogoś codziennie od nowa.
— Volant
Reposted frommysliwybrane mysliwybrane viaaviee aviee
headsbangbang
headsbangbang
Zmieniałam w życiu wiele razy poglądy na wszystko; na politykę, na miłość też. I niech nikt mi nie mówi, że nie mamy do tego prawa. Chodzi nie o to, jak często zmieniamy poglądy, tylko z powodu jakich doświadczeń. Wokół nas przecież nieustannie zmienia się świat - zmieniają się czasy i my się w nich zmieniamy. Ja dzisiejsza naprawdę nie jestem tą wczorajszą i nawet jej sobie dobrze nie przypominam.
— Roma Ligocka
Reposted fromschizofreniczna schizofreniczna
headsbangbang
Czasami bierzemy na siebie całą winę, tylko po to, żeby druga osoba mogła czuć się dobrze, a my zbywamy to krótkim "ja sobie jakoś poradzę". A później lądujemy na kozetce psychiatrycznej zastanawiając się, co poszło nie tak.
— "Czy wszystko da się zacząć od nowa?" http://mozeznajdziemysiebieznow.blogspot.com
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaRozaa Rozaa
9807 a238 420
Reposted fromerial erial viafajnychnielubie fajnychnielubie

September 20 2016

headsbangbang
7211 48ae 420
Reposted frompastelina pastelina vianiefajna niefajna
headsbangbang
Niech pan posłucha, panie Jefferies, nie jestem wykształconą kobietą, ale co do jednego jestem pewna. Kiedy mężczyzna i kobieta spotkają się i spodobają się sobie, powinni połączyć się, trach - jak para taksówek na Broadwayu, a nie siedzieć i analizować się nawzajem, jak dwa osobniki w butelkach. Kiedyś wystarczyło poznać kogoś, zainteresować się i żeniło się. Teraz, trzeba przeczytać sporo książek, pełnych cztero-sylabowych słów, analizować się do momentu, w którym nie ma różnicy między pieszczotami, a kontrolą administracyjną. Kiedy wyszłam za mąż, oboje byliśmy nieprzystosowanymi do życia dziwakami. Nadal nimi jesteśmy i cieszymy się każdą minutą.
— "Okno na podwórze" w reż. Alfreda Hitchcocka
Reposted fromporanny poranny viaOnly2you Only2you

September 18 2016

headsbangbang
2376 1b0f 420
Reposted fromrol rol viaemptywardrobe emptywardrobe
headsbangbang
9913 dcb5 420

MOM?

this will always be my favorite post

Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl