Tumblelog by Soup.io
Newer posts are loading.
You are at the newest post.
Click here to check if anything new just came in.

October 10 2018

headsbangbang
4530 7a83 420
Reposted frommyfuckingreality myfuckingreality viairmelin irmelin
headsbangbang
0449 c1e3 420
Reposted fromshowmetherainbow showmetherainbow viaNayu Nayu
headsbangbang
9887 2a96 420
Reposted frompiehus piehus viairmelin irmelin
headsbangbang
0810 6554 420
Reposted fromtfu tfu viapffft pffft

September 19 2018

headsbangbang
headsbangbang
9012 8a1b 420
headsbangbang
4307 e6b9 420
Reposted fromfungi fungi viabodyinthegarden bodyinthegarden
headsbangbang
5438 e3bf 420
Reposted fromlovesweets lovesweets viapsychojunkie psychojunkie
headsbangbang
Nikt nie jest bardziej obcy niż osoba, którą kiedyś kochaliśmy.
— Tony Parsons
Reposted fromnacpanaa nacpanaa viaszydera szydera
headsbangbang

Czasem obracam się i czuję w powietrzu twój zapach i nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za tobą.

— Sarah Kane – Psychoza 4.48
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
headsbangbang

Czasem obracam się i czuję w powietrzu twój zapach i nie mogę, kurwa, nie mogę nie wyrazić tego potwornego kurewsko koszmarnego fizycznego bólu kurewskiej tęsknoty za tobą.

— Sarah Kane – Psychoza 4.48
Reposted fromzwyklajakzawsze zwyklajakzawsze viaszydera szydera
headsbangbang
Reposted frommrrru mrrru viaszydera szydera
headsbangbang
6838 2958 420
Reposted fromMsChocolate MsChocolate viaszydera szydera
3030 c878 420

M. Hłasko

headsbangbang
5318 c7a1 420
Reposted fromverronique verronique viaszydera szydera
headsbangbang

August 21 2018

headsbangbang
“Jak usłyszę, że nie mam prawa być kurewsko przybita, bo są tacy, którzy mają gorzej, wytłumaczę panu, że to tak, jakby zabronić szczęśliwemu się radować, bo są tacy, którzy mają lepiej.”
— Remigiusz Mróz
headsbangbang

"Ja oczywiście nie jestem ponura jak noc. Ale cały czas w jakimś napięciu – jakbym jechała złym pociągiem".


— Tove Jansson "Listy"
headsbangbang
Czasami śnią nam się niewłaściwe osoby
— nevermind
Older posts are this way If this message doesn't go away, click anywhere on the page to continue loading posts.
Could not load more posts
Maybe Soup is currently being updated? I'll try again automatically in a few seconds...
Just a second, loading more posts...
You've reached the end.

Don't be the product, buy the product!

Schweinderl